Trainingsgroepen

 

 "Voorafgaand aan differentiëren, gaat selecteren…” 
Op basis van leeftijd, ambitie en spelniveau worden de kinderen door ons in één van onze groepen ingedeeld.  
Tennis Academy Effort kent drie verschillende lesgroepen, te weten: Future, Challenge en Perseverance. Om de jongste kinderen nog beter te kunnen begeleiden en trainen, heeft Effort de Future nader onderverdeeld in drie groepen: Future Rood, Future Oranje en Future Groen. 

"Train to learn…”

De Future-groep:   
De Future-groep van Tennis Academy Effort moet gezien worden als het voorportaal voor de Challenge-groep. Om de jongste kinderen beter te kunnen begeleiden en trainen heeft Effort de Futuregroep onderverdeeld in drie groepen:
         Future Rood = speelt op mini veld en traint anderhalf uur per trainingssessie.
         Future Oranje = speelt op 3/4 veld en traint twee uur per trainingssessie.   
         Future Groen = speelt op het hele veld en traint tweeënhalf uur per trainingssessie.
De aanpak is gericht op het spelend leren en "Fair play”. Naast de basisvaardigheden dienen de kinderen respectvol met elkaar om te gaan en leren zij met aandacht te trainen. 
               

De Challenge-groep:
De "Challengegroep" is onze grootste groep.

De kinderen variëren in leeftijd van tien tot twaalf jaar. De aanpak is gericht op het zelfstandig kunnen trainen. De kinderen worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid op zich te nemen. De trainers stellen zich niet tegenover, maar naast de spelers op. Deze groep bieden wij drie trainingsmomenten van tweeënhalf uur per week aan. Ook bestaat de mogelijkheid om naast de groepstrainingen privé- of duotrainingen te volgen.

       


De Perseverance-groep:
"Train to compete…”

In deze groep trainen onze "ambassadeurs”, zij vervullen een voorbeeldfunctie voor de jongere spelers en helpen daar waar nodig bij de trainingen aan die jongere kinderen. Tennis Academy Effort vindt het belangrijk dat je als oudere speler ook iets teruggeeft door jongere spelers te helpen.