Trainingsaanpak

Techniek: "Fouten maken als wezenlijk onderdeel van het leerproces!"

   

Training van technische vaardigheden dient zo jong mogelijk gedifferentieerd aangereikt te worden (plasticiteit van het brein).
Wij kiezen voor het zelfontdekkend, waarbij breed en gevarieerd verschillende spelsituaties zoals "Service”, "Return op service”, "Baselinespel”, "Oplopen naar het net + netspel” en "Spelen tegen de netspeler” aangeboden worden.
Het gedrag uitlokken door uitdagende situaties te scheppen, prikkelen wij het kind. Een veilige leersituatie waarin je fouten mag maken, is dan ook essentieel.           

Techniekverbetering met behulp van Timewarp

 

Tactiek: "Committeer je aan jouw keuzes en ga ervoor ...!" 


Kenmerkend bij trainen van Tactiek is keuzes durven maken. Keuzes maken betekent ook de consequenties daarvan kunnen overzien.

Net zoals bij trainen van techniek doen wij dit in de verschillende spelsituaties, waarbij het vooral gaat om de bedoeling en het daarbij behorende gedrag.

Met respect voor de persoon, gaan wij de interactie met het kind aan. Door vragen te stellen, proberen wij het bewustwordingsproces in gang te zetten.

 
 
Fysiek: "Hightech fits for tennis!" 
 

  Daar waar de resultaten tijdens het tennisspel gezien kunnen worden
  als een flatgebouw, kunnen de fysieke kwaliteiten gezien worden als de
  fundamenten om dit gebouw te kunnen bouwen.
  Onze benadering van de fysiektraining is op wetenschappelijke basis 
  geschoeid. Zo is er een leeftijdpreferentie voor training van de  
  grondmotorische eigenschappen, zoals lenigheid, kracht, snelheid,
  uithoudingsvermogen en coördinatie. 
  Door hoogstandjes op technisch gebied in onze trainingen te 
  implementeren, zoals Timewarp, Smartspeed, Parisimat en Fitro  
  Tapping System en Fitro Agility Check, optimaliseren wij onze
  trainingen. 

  Smartspeed link:    http://www.youtube.com/watch?v=C228nyep54k

 
 
Mentaal: "Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil
                te staan"
 

  Het minst ontgonnen deel van de viereenheid is de training op het mentale   
  vlak. In dit proces dienen ouders en coaches gezamenlijk op te trekken.

  Mentale training begint immers al bij de geboorte en gaat het hele leven
  door. Tijdens wedstrijden komen vele aspecten van mentale vaardigheden bij
  elkaar zoals: waarden en normen, zelfdiscipline, eigenwaarde, zelfbeeld,
  doorzettingsvermogen, omgaan met tegenslag, etc.

  De mentale processen vragen van spelers, ouders en coaches veel geduld   
  en volharding.