Algemeen

Tennis Academy Effort is een tennisschool in het oosten van Nederland. De school is in 2007 opgericht door Loet Baard. Spelers/speelsters komen uit de provincies Overijssel en Gelderland en bezoeken de tennisschool in de tennishallen van Kei-fit in Haaksbergen, Lichtenvoorde of Gendringen. Het kantoor van de school is gevestigd aan de Lievelderweg 88A te Lichtenvoorde. De trainersstaf bestaat uit gekwalificeerde trainers. De tennisschool opereert onafhankelijk van tennisverenigingen in de buurt. Spelers/speelsters die bij TAEffort trainen blijven dus competitie spelen voor hun eigen vereniging. De tennisschool is bedoeld voor spelers/speelsters die het maximale uit zichzelf willen halen.  

 
                                                            
 
 
Ouders / verzorgers worden op de hoogte gehouden via ouderbijeenkomsten en oudergesprekken, waarin de ontwikkeling van hun kind wordt besproken. TAEffort werkt met het 'Penthousemodel'. Spelers/speelsters worden toegelaten indien zij voldoende gemotiveerd zijn. Het vervolg binnen de tennisschool kan versneld plaatsvinden al naar gelang het aanwezige talent. Bedoeling binnen het model is om getalenteerde kinderen op een verantwoorde wijze zo snel mogelijk naar de top te begeleiden. Echter ... de top kan men ook gestaag bereiken via allerlei tussenstapjes (in het model via het trappenhuis).
 
Sinds juli 2016 heeft Tennis Academy Effort officieel de status van opleidingsinstituut van de KNLTB voor talentvolle jeugd t/m 12 jaar.